מאגר הידע

כלכלה - תואר שני

הכל טוב אורח/ת. עדיין לא רשום ? להרשמה לחץ כאן | שכחת את הפרטים ?
יצירת קבוצה חדשה!
מאגר הידע > כלכלה > כלכלה - תואר שני > אופציות וחוזים עתידיים
הצג:
שם הקובץפרטיםנוסף ב:הורדה
קובץ אקרובט רידר
מועד 2011

הורדות: 108      שיתוף
לחץ לדירוג
113 KB
סיווג: מבחנים
14/11/12
ע"י: Eduardo

pdf
קובץ אקרובט רידר
2 מבחנים עם פתרונות
אחד עם פתרון מרצה והשני עם פתרון מתרגל + דף נוסחאות
הורדות: 183      שיתוף
לחץ לדירוג
931 KB
סיווג: מבחנים
14/11/12
ע"י: Eduardo

pdf
קובץ אקרובט רידר
כל המצגות בקובץ אחד

הורדות: 295      שיתוף
לחץ לדירוג
954 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
05/09/12
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
בחינת פגימת מוניטין
בחינת ירידת ערך (Impairment) מוניטין - רועי פולניצר
הורדות: 122      שיתוף
לחץ לדירוג
76 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
07/02/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
הערכת שווי חברה - שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה
בדיקות פגימה (Impairment)למוניטין - שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה - רועי פולניצר
הורדות: 138      שיתוף
לחץ לדירוג
90 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
07/02/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
תמצית הערכת שווי חברה
הערכת שווי תאגידים ומגזרים - רועי פולניצר
הורדות: 181      שיתוף
לחץ לדירוג
85 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
07/02/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
הערכת שווי הוגן של מרכיב האופציה באג"ח להמרה
הערכת שווי הוגן של מרכיב האופציה באג"ח להמרה - רועי פולניצר
הורדות: 188      שיתוף
לחץ לדירוג
44 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
02/02/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
בחינה לירידת ערך מוניטין (Impairment Test)
בחינה לירידת ערך מוניטין (Impairment Test) - רועי פולניצר
הורדות: 59      שיתוף
לחץ לדירוג
52 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
01/02/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
מהי בחינת ערך מוניטין?
מהי בחינת ערך מוניטין? - 18.02.06 - רועי פולניצר
הורדות: 155      שיתוף
לחץ לדירוג
40 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
01/02/11
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
המודל הבינומי מסוג Lattice - בחירת משתני החלטה
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behavior - בחירת משתני החלטה - רועי פולניצר
הורדות: 633      שיתוף
לחץ לדירוג
186 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
28/01/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
המודל הבינומי מסוג Lattice - בחירת משתני החלטה
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behavior - בחירת משתני החלטה - רועי פולניצר
הורדות: 633      שיתוף
לחץ לדירוג
186 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
28/01/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behav
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behavior - רועי פולניצר
הורדות: 375      שיתוף
לחץ לדירוג
475 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
28/01/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
רועי פולניצר - הערכת שווי אופציות לעובדים
קביעת שווי הוגן להקצאUת אופציות לעובדים (ESOP's) על פי תקן בינלאומי IFRS 2
הורדות: 225      שיתוף
לחץ לדירוג
140 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
16/09/10
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - שגיאות בנגזרים ומה
שוק האופציות והחוזים העתידיים - שגיאות בנגזרים ומה ניתן ללמוד מהן - 16
הורדות: 317      שיתוף
לחץ לדירוג
35 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - חיוכי סטיות תקן -
שוק האופציות והחוזים העתידיים - חיוכי סטיות תקן - 15
הורדות: 221      שיתוף
לחץ לדירוג
56 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - האותיות היווניות -
שוק האופציות והחוזים העתידיים - האותיות היווניות - 14
הורדות: 287      שיתוף
לחץ לדירוג
76 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אופציות על מדדי מנ
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אופציות על מדדי מניות, מטבעות וחוזים עתידיים - 13
הורדות: 193      שיתוף
לחץ לדירוג
116 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - המודל של בלק - שול
שוק האופציות והחוזים העתידיים - המודל של בלק - שולץ - מרת'ון - 12
הורדות: 260      שיתוף
לחץ לדירוג
106 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - עצים בינומיים - 11
שוק האופציות והחוזים העתידיים - עצים בינומיים - 11
הורדות: 171      שיתוף
לחץ לדירוג
86 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אסטרטגיות מסחר באו
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אסטרטגיות מסחר באופציות - 10
הורדות: 246      שיתוף
לחץ לדירוג
42 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - תכונות של אופציות
שוק האופציות והחוזים העתידיים - תכונות של אופציות על מניות - 9
הורדות: 203      שיתוף
לחץ לדירוג
61 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מכניקת שוקי האופצי
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מכניקת שוקי האופציות - 8
הורדות: 148      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - עסקאות החלפה פיננס
שוק האופציות והחוזים העתידיים - עסקאות החלפה פיננסיות - 7
הורדות: 138      שיתוף
לחץ לדירוג
99 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - חוזים עתידיים על ש
שוק האופציות והחוזים העתידיים - חוזים עתידיים על שערי ריבית - 6
הורדות: 177      שיתוף
לחץ לדירוג
125 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - קביעת מחירי חוזים
שוק האופציות והחוזים העתידיים - קביעת מחירי חוזים עתידיים וחוזי אקדמה - 5
הורדות: 181      שיתוף
לחץ לדירוג
84 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - שערי ריבית - 4
שוק האופציות והחוזים העתידיים - שערי ריבית - 4
הורדות: 170      שיתוף
לחץ לדירוג
118 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אסטרטגיות גידור בא
שוק האופציות והחוזים העתידיים - אסטרטגיות גידור באמצעות חוזים עתידיים - 3
הורדות: 233      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מכניקת שוק החוזים
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מכניקת שוק החוזים העתידיים - 2
הורדות: 205      שיתוף
לחץ לדירוג
111 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מבוא - 1
שוק האופציות והחוזים העתידיים - מבוא - 1
הורדות: 347      שיתוף
לחץ לדירוג
104 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
סילבוס אופציות וחוזים
סילבוס אופציות וחוזים
הורדות: 166      שיתוף
לחץ לדירוג
164 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 23.7.93
אופציות וחוזים - מבחן 23.7.93
הורדות: 143      שיתוף
לחץ לדירוג
71 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 23.6.03
אופציות וחוזים - מבחן 23.6.03
הורדות: 214      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 22.6.98
אופציות וחוזים - מבחן 22.6.98
הורדות: 81      שיתוף
לחץ לדירוג
60 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן מבחן 18.6.92
אופציות וחוזים - מבחן מבחן 18.6.92
הורדות: 75      שיתוף
לחץ לדירוג
87 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 18.6.01
אופציות וחוזים - מבחן 18.6.01
הורדות: 150      שיתוף
לחץ לדירוג
52 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 16.6.97
אופציות וחוזים - מבחן 16.6.97
הורדות: 59      שיתוף
לחץ לדירוג
51 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - מבחן 16.6.96
אופציות וחוזים - מבחן 16.6.96
הורדות: 67      שיתוף
לחץ לדירוג
67 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוים - מבחן 11.7.94
אופציות וחוים - מבחן 11.7.94
הורדות: 60      שיתוף
לחץ לדירוג
135 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוים - מבחן 11.6.95
אופציות וחוים - מבחן 11.6.95
הורדות: 57      שיתוף
לחץ לדירוג
66 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוים - מבחן 11.6.00
אופציות וחוים - מבחן 11.6.00
הורדות: 109      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוים - מבחן 5.7.99
אופציות וחוים - מבחן 5.7.99
הורדות: 96      שיתוף
לחץ לדירוג
59 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון 4 מקוצר
אופציות וחוזים - פתרון 4 מקוצר
הורדות: 96      שיתוף
לחץ לדירוג
258 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון 3 מקוצר
אופציות וחוזים - פתרון 3 מקוצר
הורדות: 72      שיתוף
לחץ לדירוג
400 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון 2 מקוצר
אופציות וחוזים - פתרון 2 מקוצר
הורדות: 69      שיתוף
לחץ לדירוג
177 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון 1 מקוצר
אופציות וחוזים - פתרון 1 מקוצר
הורדות: 129      שיתוף
לחץ לדירוג
350 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 7
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 7
הורדות: 150      שיתוף
לחץ לדירוג
124 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 6
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 6
הורדות: 157      שיתוף
לחץ לדירוג
130 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 5
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 5
הורדות: 173      שיתוף
לחץ לדירוג
118 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 4
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 4
הורדות: 164      שיתוף
לחץ לדירוג
82 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 3
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 3
הורדות: 186      שיתוף
לחץ לדירוג
148 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 2
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 2
הורדות: 185      שיתוף
לחץ לדירוג
73 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 1
אופציות וחוזים - פתרון תרגיל 1
הורדות: 261      שיתוף
לחץ לדירוג
117 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 7
אופציות וחוזים - תרגיל 7
הורדות: 86      שיתוף
לחץ לדירוג
24 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 6
אופציות וחוזים - תרגיל 6
הורדות: 70      שיתוף
לחץ לדירוג
41 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 5
אופציות וחוזים - תרגיל 5
הורדות: 81      שיתוף
לחץ לדירוג
28 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 4
אופציות וחוזים - תרגיל 4
הורדות: 79      שיתוף
לחץ לדירוג
24 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 3
אופציות וחוזים - תרגיל 3
הורדות: 99      שיתוף
לחץ לדירוג
30 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 2
אופציות וחוזים - תרגיל 2
הורדות: 109      שיתוף
לחץ לדירוג
35 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - תרגיל 1
אופציות וחוזים - תרגיל 1
הורדות: 202      שיתוף
לחץ לדירוג
37 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 12
אופציות וחוזים - הרצאה 12
הורדות: 245      שיתוף
לחץ לדירוג
159 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 11
אופציות וחוזים - הרצאה 11
הורדות: 179      שיתוף
לחץ לדירוג
91 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 10
אופציות וחוזים - הרצאה 10
הורדות: 184      שיתוף
לחץ לדירוג
293 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 9
אופציות וחוזים - הרצאה 9
הורדות: 175      שיתוף
לחץ לדירוג
206 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 8
אופציות וחוזים - הרצאה 8
הורדות: 166      שיתוף
לחץ לדירוג
345 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 7

הורדות: 112      שיתוף
לחץ לדירוג
279 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 7

הורדות: 162      שיתוף
לחץ לדירוג
279 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 6

הורדות: 201      שיתוף
לחץ לדירוג
262 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 5

הורדות: 227      שיתוף
לחץ לדירוג
214 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 4

הורדות: 211      שיתוף
לחץ לדירוג
167 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 3

הורדות: 222      שיתוף
לחץ לדירוג
329 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 2

הורדות: 284      שיתוף
לחץ לדירוג
314 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים - הרצאה 1

הורדות: 574      שיתוף
לחץ לדירוג
427 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
28/12/08
ע"י:

pdf

פרטים
מנהל/ת: Niro

חברים (4)
Google
עשרת הגדולים
מטרת המאגר
לספק למחלקות במוסדות הלימודים השונים פלטפורמה לניהול חומר לימודי, הודעות, תמונות וקישורים בצורה הנוחה ביותר וללא מגבלות.שנה זו מנוהלת על ידי Niro
לפניות כלליות בנושא האתר - לחצו כאן.
כל הזכויות שמורות לאתר הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון. תקנון המערכת.
אין להעתיק או לפרסם בכל דרך שהיא חומר המופיע במאגר. 
דירות להשכרה בבאר שבע | שותפים באר שבע | עבודה בחו"ל | הכרויות לסטודנטים